20 de ani Cons Electrificarea Install

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cons Electrificarea Instal

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cons Electrificarea Instal

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cons Electrificarea Instal

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cons Electrificarea Instal

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cons Electrificarea Instal

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Despre noi

Cine este CEI?

CEI este o companie care activează în multiple domenii de activitate aflate în legătură directă sau conexă cu ENERGIA. Soluţiile oferite sunt complete, realizate la cele mai performante şi exigente standarde. Suntem dedicaţi misiunii noastre de a atinge noi nivele de evoluţie într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Domeniul principal de activitate: proiectarea şi execuţia reţelelor electrice de 0,4 - 400 KV, a posturilor de transformare, a branşamentelor electrice, a instalaţiilor electrice interioare, a instalaţiilor de curenţi slabi (automatizari, protecţii prin relee, semnalizări, cabluri fir pilot, linii Tc, cablu fibră optică etc.), a instalaţiilor de paratrăznet şi a instalaţiilor de legare la pământ, montare a bateriilor staţionare şi montarea bateriilor de condensatoare. Inclusiv realizarea infrastructurii pentru reţelele electrice.

Domeniul secundar de activitate: construcţiile civile, industriale, edilitare şi gospodăreşti, construcţia zonelor rezidenţiale, realizarea branşamentelor de apă şi canal, lucrări de refacere a trotuarelor şi a carosabilului, de montare a pavelelor, lucrări de hidroizolaţii, finisaje interioare şi exterioare.

De ce suntem CEI mai buni?

  • pentru că succesul şi forţa activităţilor noastre sunt determinate de certificările obţinute, de atestările de nivel superior şi de sistemul de management al calităţii în care am investit încă de la început. Excelenţa în competenţe este obiectivul nostru nr.1, încă de la înfiinţare.
  • pentru că dinamismul, performanţa, creativitatea şi competenţa serviciilor oferite se datorează personalului super specializat. Excelenţa profesională este obiectivul nostru nr.2.
  • pentru că orice nouă misiune pe care ne-o asumăm este în fapt o nouă provocare care necesită soluţii potrivite, concept integrat, termene şi condiţii eficiente, astfel încât la final să fie un adevărat succes. Excelenţa în acţiune este obiectivul nostru nr.3.
  • pentru că domeniile noastre de activitate se întrepătrund. Venim cu know-how pe fiecare palier de intervenţie în execuţie, realizăm lucrări complete de la A la Z - de la consultanţă, la obţinerea documentaţiilor, pănă la punerea în funcţiune sau darea în folosinţă. Excelenţa în diversitate este obiectivul nostru nr.4.

Responsabilitate socială - CSR

Devotamentul este nobleţea însăşi - H. De Balzac

Suntem dedicaţi în misiunea noastră permanentă de a fi prezenţi în comunitate acolo unde este nevoie de noi. În fiecare an sprijinim evenimente şi activităţi din toate domeniile, fie ele sociale, culturale sau sportive.

  • Telemaratonul Speranţei ediţiile I – XIX
  • Rotary Club Cetate Timişoara
  • Fondator al Fundaţiei Iulia Haşdeu
  • Căminul de Bătrâni Comloşu – Mare
  • Festivalul de folclor “Busuiocul Remeţean”
  • Căminul de Copii Găvojdia

 

Donaţii şi sponsorizări către biserici, mănăstiri, ONG-uri şi fundaţii, grădiniţe, şcoli, licee, tipărire de cărţi, concursuri de ciclism, pescuit, etc.