Căminul de Copii Găvojdia

Centrul de Plasament Găvojdia este o instituţie aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, respectiv a Consiliului Judeţean Timiş.

Centrul de Plasament Găvojdia are în grijă în jur de 100 de copiii şi tineri cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani.

Scop:
Asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, repartizaţi pe bază de Hotărâre emisă de către Comisia de protecţie a drepturilor copilului sau în baza unei Sentinţe Judecatoreşti emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Servicii oferite:

 • Îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie;
 • Asistenţa medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copiilor;
 • Educaţia pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 • Un climat afectiv favorabil dezvoltării complexe a copilului;
 • Stimularea capacităţii de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 • Implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi gradul de maturizare psiho-socială;
 • Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social/familie, sentimentului de acceptare şi înţelegere a situaţiei sale, a propriei istorii;
 • Dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea până la identificarea lui ca membru al acesteia;
 • Acces la educaţie, informare, cultură prin şcolarizare gratuită şi obligatorie şi integrarea în comunitatea şcolară locală;

Orientare şcolară şi profesională a copiilor din complex şi din comunitatea locală se face cu sprijinul specialiştilor centrului, prin îndrumarea copiilor ţinându-se cont de: preferinţa acestora, înclinaţiile spre o anumită meserie, cerinţele de forţă de muncă pe piaţa muncii locală sau în apropierea comunei Găvojdia (Lugoj, Caransebeş, Timişoara). Se colaborează cu şcoala, cu oficiul forţelor de muncă. În sprijinul orientării şcolare, dar mai ales profesionale prin:

 • Atelierele organizate de Centrul de Plasament Găvojdia care sunt: de tâmplărie, croitorie, mecanică, electrotehnică, atelier agricol, legumicultură, creşterea animalelor, pomicultură şi culturi agricole în câmp.
 • Grădinile proprii apartamentelor, cele două solarii şi curţile de animale ale apartamentelor au ca scop: depistarea înclinaţiilor copiilor spre mai multe meserii, dobândirea de priceperi în mai multe meserii, specializarea (profesionalizarea în una dintre ele, alta decât cea dobândită prin şcolarizare, toate având ca scop găsirea fără probleme a unui loc de muncă şi deci inserţia socioprofesională fără dificultăţi.
 • Activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;
 • Observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • Programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieşirea din centru;
 • Monitorizarea evoluţiei copiilor reintegraţi/integraţi în familia naturală, lărgită sau directă pe o perioadă de minim 6 luni.

Activităţi:

- Activităţi Instructive:

 1. pregătirea şcolară permanentă cu copiii care frecventează cursurile Şcolii cu clasele I-VIII din Găvojdia,
 2. pregătirea şcolară cu copiii de la grupele de recuperare (clasele I-IV, şi V-VIII) care sunt la învăţământ cu frecvenţă redusă la Şcoala Nr.11,
 3. pregătirea la materiile de specialitate (matematică, limba română, limbi străine, biologie, istorie, geografie etc) cu copiii rămaşi în urmă sau cu cunoştiinţe lacunare,
 4. urmărirea permanentă a copiilor (asistaţi) care urmează şcoli din Lugoj sau Timişoara,
 5. urmărirea şi pregătirea în mod special a copiilor de la şcoală – clasa a I-a, clasa a-IV-a şi clasa a-VIII-a în vederea integrării şcolare şi a obţinerii unor performanţe acceptabile la schimbarea ciclului de învăţământ, test de capacitate.

- Activităţi recreativ-educative:

 1. Activităţi cultural-sportive,
 2. Activităţi cu caracter sportiv-educativ la nivel de “familie” de tip Găvojdia,
 3. Activităţi în cercuri astfel: Cerc de muzică, Cercuri sportive, Cerc de desen, arte plastice, Cerc de mâini îndemânatice,
 4. Tabere, excursii, expediţii,
 5. Activităţi gospodăreşti. Pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă, copiii participă la programe de tip «micii bucătari», « Cum ne descurcăm singuri » pentru tinerii în pragul externării, etc.

Beneficiari:

 • copiii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani
 • tineri care au împlinit 18 ani şi nu au terminat o formă de şcolarizare, sunt studenţi sau în curs de integrare socio-profesională.

Grupul CEI a sponsorizat proiectul şi execuţia reabilitării reţelelor electrice din Centrul de Plasament Găvojdia.